Aktuality

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

22. výzva – aktualizace informací

K 26. 7. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 18 projektů v celkové výši 94 328 628 Kč, což činí 75 % z celkové alokace výzvy.

 

Aktuální stav (k 26. 7. 2017):

Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč

Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 42 659 382 Kč

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP: 9

Počet vyřazených žádostí v rámci ex-ante kontroly: 2

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola: 7

Žádosti o podporu v procesu hodnocení: 0

Aktuality


25.5.2018

Účinnost GDPR


V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde


25.5.2018

Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3


Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3