Aktuality

   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

36. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)

K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč).

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0

Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení- 1 v objemu 7 014 598 Kč

Počet žádostí stažených žadatelem – 0

Aktuality


4.5.2018

Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.3


Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE