Aktuality

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35     ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34     ***   Dne 24.7.2018 byla schválena revize č. 2 OP PPR   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 8. 8. 2018)   ***   

36. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)

K 5. 3. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč).


Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0

Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 0

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola – 1 v objemu 7 014 598 Kč

Počet žádostí stažených žadatelem – 0

Aktuality


7.8.2018

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání


Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání


6.8.2018

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35


Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35