Aktuality

   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)

K 23. 5. 2018 bylo do této výzvy zatím podáno 6 projektů v celkové výši 21 026 827,05 Kč, což činí 50 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč).

Další aktualizace průběhu výzvy č. 38 bude zveřejněna dne 6. 6. 2018.


Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 4

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení – 2

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola – 0

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0

 

Aktuality


4.5.2018

Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.3


Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE