Aktuality

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35     ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34     ***   Dne 24.7.2018 byla schválena revize č. 2 OP PPR   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 8. 8. 2018)   ***   

38. výzva – aktualizace informací (k 8. 8. 2018)

K 8. 8. 2018 bylo do této výzvy zatím podáno 8 projektů v celkové výši 28,48 Kč, což činí 67,8 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč).

Další aktualizace průběhu výzvy č. 38 bude zveřejněna dne 27. 8. 2018.


Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 2

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení – 5

Počet žádostí o podporu vyřazených v rámci formálního hodnocení – 1

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola – 0

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0

 

Aktuality


7.8.2018

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání


Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání


6.8.2018

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35


Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35