Aktuality

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Výzva č. 20 a 23 – Ukončení příjmu žádostí o podporu

Dne 30. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách:

  • Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Celkem bylo předloženo 146 žádostí o podporu v objemu 387,3 mil. Kč.
  • Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Celkem bylo předloženo 16 žádostí o podporu v objemu 648,1 mil. Kč.

 

Složení žádostí ve výzvě č. 20 bylo následující:

  • Hlavní město Praha:

Počet podaných žádostí o podporu: 7

Objem předložených žádostí o podporu: 84,2 mil. Kč

  • Městské části:

Počet podaných žádostí o podporu: 10

Objem předložených žádostí o podporu: 32,7 mil. Kč

  • Střední školy:

Počet podaných žádostí o podporu: 31

Objem předložených žádostí o podporu: 49,6 mil. Kč

  • Základní školy:

Počet podaných žádostí o podporu: 76

Objem předložených žádostí o podporu: 184,6 mil. Kč

  • Mateřské školy:

Počet podaných žádostí o podporu: 22

Objem předložených žádostí o podporu: 36,3 mil. Kč

Aktuality


18.7.2017


Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.


17.7.2017

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.


Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.