Aktuality

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Výzva č. 20 a 23 – Ukončení příjmu žádostí o podporu

Dne 30. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách:

  • Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Celkem bylo předloženo 146 žádostí o podporu v objemu 387,3 mil. Kč.
  • Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Celkem bylo předloženo 16 žádostí o podporu v objemu 648,1 mil. Kč.

 

Složení žádostí ve výzvě č. 20 bylo následující:

  • Hlavní město Praha:

Počet podaných žádostí o podporu: 7

Objem předložených žádostí o podporu: 84,2 mil. Kč

  • Městské části:

Počet podaných žádostí o podporu: 10

Objem předložených žádostí o podporu: 32,7 mil. Kč

  • Střední školy:

Počet podaných žádostí o podporu: 31

Objem předložených žádostí o podporu: 49,6 mil. Kč

  • Základní školy:

Počet podaných žádostí o podporu: 76

Objem předložených žádostí o podporu: 184,6 mil. Kč

  • Mateřské školy:

Počet podaných žádostí o podporu: 22

Objem předložených žádostí o podporu: 36,3 mil. Kč

Aktuality


15.11.2017

Semináře pro žadatele k 28. výzvě


Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE