Aktuality

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Schválené projekty 7. výzvy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém zasedání 26. 1. 2017 podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Žádosti o podporu byly předloženy v rámci výzvy č. 7 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Přijaté žádosti prošly několikastupňovým hodnocením. Při něm pracovníci odboru a proškolení nezávislí hodnotitelé zjišťovali, zda projekty splňují podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a zda kvalita projektů odpovídá kritériím schváleným Monitorovacím výborem OP PPR. V rámci těchto 9 projektů podpoří Praha mezisektorovou spolupráci a transfer znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Schválené projekty v celkové výši 148 693 435,25 Kč by měly ověřit proveditelnost a zajistit komercializaci různorodých řešení, která reagují na potřeby městské samosprávy.

Aktuality


25.3.2020

38. výzva – schválení projektů v ZHMP


38. výzva – schválení projektů v ZHMP


25.3.2020

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci


Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE