Aktuality

   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4.

Prioritní osa 2 – aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 2. 8. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: zrušení výzvy č. 33 – Realizace záchytných parkovišť P+R a snížení alokace výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy.

Prioritní osa 4 – aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4 dne 20. 7. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně: vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání,  která byla posunuta na 25. 10. 2017 a doplnění nové výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání.

 

Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.

Aktuality


4.5.2018

Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.3


Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE