Aktuality

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4.

Prioritní osa 2 – aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 2. 8. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: zrušení výzvy č. 33 – Realizace záchytných parkovišť P+R a snížení alokace výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy.

Prioritní osa 4 – aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4 dne 20. 7. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně: vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání,  která byla posunuta na 25. 10. 2017 a doplnění nové výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání.

 

Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.

Aktuality


19.1.2018

Semináře pro příjemce v 21. výzvě


Vyhlášeny semináře pro příjemce v 21. výzvě, více informací ZDE


19.1.2018

Problém s úpravou rozpočtu v ISKP14+


V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE