Aktuality

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 11. 7. 2018   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory.

Konkrétně došlo k úpravě alokace ve výzvě č. 30 s názvem „Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ v rámci specifického cíle 2.1 ve smyslu snížení alokace výzvy z částky 1 mld. Kč na 900 mil. Kč.
Dále byla v rámci výzvy č. 31 s názvem „Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy“ v rámci specifického cíle 2.1 navýšena alokace výzvy z částky 300 mil. Kč na 400 mil. Kč.

Více informací ohledně týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev.

Aktuality


12.7.2018

Semináře pro příjemce 20. výzvy


Semináře pro příjemce 20. výzvy, více informací ZDE