Realizované projekty

Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4)   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory druhému projektu předloženého v rámci 42. výzvy.   ***   Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+, více informací ZDE   ***   

Bezpečně v MŠ U Uranie aneb „Nepovolaným vstup zakázán!“

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000500
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci a vybavení mateřské školy řešící bezbariérovou dostupnost a zajištění bezpečnosti mateřské školy. Bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup, rekonstruováno nevyhovující a nebezpečné oplocení školní zahrady a instalován systém elektronického video vrátného s možností kontroly přicházejících osob pro zvýšení bezpečnosti dětí.
Žadatel:Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
Partner:-
Výše schválené podpory:1 506 861,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:www.msuranie.net

Cílem projektu je zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ U Uranie prostřednictvím zlepšení vybavení a zajištění bezpečnosti v mateřské škole a zlepšení fyzické dostupnosti a bezbariérovosti MŠ.