Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Dětská skupina Klíček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Hlavním cílem projektu je zajistit pro rodiče zaměstnané na Magistrátu hl. města Prahy bezpečnou a kvalitní péčí o jejich děti a zajistit jim tak uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit tak slaďování jejich rodinného a pracovního života. Vybudováním zařízení alternativní péče o děti předškolního věku si projekt klade rovněž za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny na Magistrátu hl. města Prahy.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:3 094 992,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.