Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Dětská skupina Klíček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000634
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Hlavním cílem projektu je zajistit pro rodiče zaměstnané na Magistrátu hl. města Prahy bezpečnou a kvalitní péčí o jejich děti a zajistit jim tak uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit tak slaďování jejich rodinného a pracovního života. Vybudováním zařízení alternativní péče o děti předškolního věku si projekt klade rovněž za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny na Magistrátu hl. města Prahy.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:3 094 992,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.