Aktuality

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Dnes byla vyhlášena výzva č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Více o výzvě: ZDE   ***   Dotazníkové šetření k budoucímu programovému období 2021+, bližší informace ZDE   ***   37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informací ZDE   ***   

Dotazníkové šetření EK

V nadcházejících měsících Evropská Komise předloží návrhy Víceletého finančního rámce pro další nastavení fondů a programů EU, které budou financovány z rozpočtu EU po roce 2021.

V tuto chvíli Evropská Komise shromažďuje názory všech zainteresovaných stran a občanů na to, jak rozpočet co nejlépe využít, do kterých regionů a na jaké typy projektů poplynou evropské dotace po roce 2020. Právě nyní je tedy pravý čas na to, aby Praha a její občané, městské části i jednotlivé pražské organizace daly najevo, jak by měly být evropské fondy v budoucnosti nastaveny. Dotazníkové šetření je mimořádnou příležitostí pro všechny subjekty zainteresované v čerpání prostředků ze strukturálních fondů v možnosti ovlivnit nastavení budoucího programového období, a to jak po věcné, tak i administrativní stránce.

Chtěli bychom Vás proto touto cestou informovat o možnosti vyplnění on-line dotazníku, který v českém jazyce naleznete na níže uvedeném odkazu, a jehož vyplnění by nemělo přesáhnout 20 minut.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517?surveylanguage=CS

Pokud byste k vyplnění dotazníku měli jakékoli dotazy, můžete se obrátit na kontaktní osobu, kterou je Ing. Martin Bednář, vedoucí oddělení udržitelnosti a dokončování programu odboru evropských fondů, email: martin.bednar@praha.eu, tel. 236 003 971.

Rádi bychom Vás zároveň požádali, abyste vyplněný dotazník zaslali také panu Ing. Bednářovi. Anonymizované dotazníky budou použity jako podklad pro další přípravu a vyjednávání programového období 2021+ ve prospěch hl. m. Prahy.

 

 

 

Aktuality


15.3.2018

Zprávy z pólu – jaro 2018


15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.