Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Globální model dopravy v hl. m. Praze

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000370
Zaměření projektu:Předmětem projektu je komerční implementace globálního modelu pro kvantitativní a kvalitativní hodnocení dopravy v hl. m. Praze. Tento komplexní model umožní nejenom ohodnocování kvality dopravy nad sítí detektorů v reálném čase, ale i monitorování dlouhodobějších trendů změn kvality. V současné době podobný model, který by systematicky mapoval a ohodnocoval změny v kvalitě dopravy nad sítí strategických detektorů, které byly povětšině instalovány v rámci operačních programů, neexistuje.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:3 918 438,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:https://www.cvut.cz

Smysl a cíl projektu lze vyjádřit následujícím způsobem: Hl. m. Praha vlastní rozsáhlou síť strategických dopravních detektorů, ale informace získávané těmito detektory jsou slabé a nepostačující. V rámci projektu bude nad touto sítí detektorů implementována SW nadstavba, která z nich vytěží informace, které povedou k lepšímu ohodnocení kvality dopravy a umožní optimalizovat řídicí zásahy do dopravy.