Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Globální model dopravy v hl. m. Praze

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000370
Zaměření projektu:Předmětem projektu je komerční implementace globálního modelu pro kvantitativní a kvalitativní hodnocení dopravy v hl. m. Praze. Tento komplexní model umožní nejenom ohodnocování kvality dopravy nad sítí detektorů v reálném čase, ale i monitorování dlouhodobějších trendů změn kvality. V současné době podobný model, který by systematicky mapoval a ohodnocoval změny v kvalitě dopravy nad sítí strategických detektorů, které byly povětšině instalovány v rámci operačních programů, neexistuje.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:3 918 438,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:https://www.cvut.cz

Smysl a cíl projektu lze vyjádřit následujícím způsobem: Hl. m. Praha vlastní rozsáhlou síť strategických dopravních detektorů, ale informace získávané těmito detektory jsou slabé a nepostačující. V rámci projektu bude nad touto sítí detektorů implementována SW nadstavba, která z nich vytěží informace, které povedou k lepšímu ohodnocení kvality dopravy a umožní optimalizovat řídicí zásahy do dopravy.