Pro žadatele

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Harmonogram výzev na rok 2017


Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 5 platná od 30. 5. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

  • došlo k navýšení alokace výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 400 mil. Kč a úpravě komplementarit
  • došlo k navýšení alokace výzvy č. 30 – Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie na 1 000 mil. Kč
  • došlo k navýšení alokace výzvy č. 31 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy na 300 mil. Kč

 

Dřívější verze harmonogramu výzev na rok 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 4 platná od 3. 4. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

  • došlo k posunutí výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 21. 6. 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 3 platná od 22. 3. 2017

  • došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 13. 9. 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 2

  • PO 2: přidání výzvy č. 40 – Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy; alokace 200 mil. Kč

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 1