Pro žadatele

*** Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce. *** Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.   ***   

Dne 20. září 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Bližší informace naleznete ZDE.

    ***   Soutěžte s OP PPR od 9. 10. na Hitrádiu City o vstupenky do ZOO a fotoaparát! Více o rozhlasové kampani ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Byl přidán další Seminář k 32. výzvě. Více informací ZDE.   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 9., 11. a 24. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektu v 40. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 21., 22. a 23. výzvě. ZDE   ***   Od 1.července 2017 jsou uzavřené smlouvy s dodavateli u příjemců, na které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinné až po jejich zveřejnění v registru smluv.   ***   Ladronkafest přilákal davy návštěvníků, lidé se tu zajímali i o evropské fondy. Najdete se?   ***   Seminář pro žadatele k vyhlášené 32. výzvě ZDE   ***   Dne 6. září 2017 byla vyhlášena výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Byly zveřejněny pokyny pro modul Veřejné zakázky v IS KP14+. Dokument je ke stažení ZDE.   ***   Dne 30. srpna 2017 byla vyhlášena výzva č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Nově nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   Avízo pro výzvu č. 35 naleznete ZDE   ***   Avízo pro výzvu č. 34 naleznete ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.   ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   

Harmonogram výzev na rok 2017


Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 7 platná od 16. 8. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III na 300 mil. Kč a úpravě komplementarit

 

Dřívější verze harmonogramu výzev na rok 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 6 platná od 3. 8. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 25. 10. 2017
 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 33 – Realizace záchytných parkovišť P+R
 • došlo ke snížení alokace výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy na 200 mil. Kč
 • došlo k doplnění nové výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

 

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 5 platná od 30. 5. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 400 mil. Kč a úpravě komplementarit
 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 30 – Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie na 1 000 mil. Kč
 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 31 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy na 300 mil. Kč

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 4 platná od 3. 4. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 21. 6. 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 3 platná od 22. 3. 2017

 • došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 13. 9. 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 2

 • PO 2: přidání výzvy č. 40 – Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy; alokace 200 mil. Kč

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 1