Pro žadatele

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Harmonogram výzev na rok 2017


Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 9 platná od 17. 10. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III (vyhlášení výzvy je plánováno na rok 2018)

 

Dřívější verze harmonogramu výzev na rok 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 8 platná od 5. 10. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 15. 11. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 18. 12. 2017
 • výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti. Došlo ke změně druhu výzvy na průběžnou. Byla zvýšena celková alokace na 130 mil. Kč. Došlo k posunu vyhlášení výzvy na 25. 10. 2017, plánovaného zahájení příjmu žádostí na  27. 11. 2017 a plánovaného ukončení příjmu žádostí na 28. 6. 2018. Došlo k rozšíření oprávněných příjemců.
 • výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Došlo k navýšení celkové alokace na 100 mil. Kč a posunu plánovaného vyhlášení výzvy na 25. 10. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 27. 11. 2017
 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy
 • došlo k posunu vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III na 13. 12. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 15. 1. 2018

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 7 platná od 16. 8. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III na 300 mil. Kč a úpravě komplementarit

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 6 platná od 3. 8. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 25. 10. 2017
 • došlo k zrušení plánované výzvy č. 33 – Realizace záchytných parkovišť P+R
 • došlo ke snížení alokace výzvy č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy na 200 mil. Kč
 • došlo k doplnění nové výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

 

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 5 platná od 30. 5. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 400 mil. Kč a úpravě komplementarit
 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 30 – Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie na 1 000 mil. Kč
 • došlo k navýšení alokace výzvy č. 31 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy na 300 mil. Kč

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 4 platná od 3. 4. 2017

Provedené změny v harmonogramu:

 • došlo k posunutí výzvy č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II na 21. 6. 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 verze č. 3 platná od 22. 3. 2017

 • došlo k posunutí výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání na 13. 9. 2017

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 2

 • PO 2: přidání výzvy č. 40 – Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy; alokace 200 mil. Kč

Harmonogram výzev na rok 2017 – verze č. 1