Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Kolik třešní, tolik višní – work-life balance s OZP

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000154
Zaměření projektu:Příjemce projektu poskytuje firmám i jednotlivcům účinný systém předcházení a zvládání problémů spojených se špatným životním stylem a řízením jeho změny. Jmenovaný podnik na kvalifikovaných pozicích zaměstná osoby se zdravotním postižením a využije tak jejich nesporné specifické osobní zkušenosti a podpoří a ukotví jejich kompetence.
Žadatel:Kolik třešní, tolik višní sociální podnik, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 260 546,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Cílem projektu „Kolik třešní, tolik višní – work-life balance s OZP“ je zamezit zvyšujícímu se počtu osob trpících civilizačními onemocněními a nemocemi z povolání a tedy i nárůstu osob se zdravotním postižením ve společnosti. Uvedená onemocnění, jako jsou onemocnění vnitřních orgánů a to zejména nemoci oběhové soustavy, novotvary a nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek a rovněž tak onemocnění pohybového ústrojí, jsou příčinou více než 60 % ze všech úmrtí a vysokého počtu osob se zdravotním postižením.