Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Kolik třešní, tolik višní – work-life balance s OZP

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000154
Zaměření projektu:Příjemce projektu poskytuje firmám i jednotlivcům účinný systém předcházení a zvládání problémů spojených se špatným životním stylem a řízením jeho změny. Jmenovaný podnik na kvalifikovaných pozicích zaměstná osoby se zdravotním postižením a využije tak jejich nesporné specifické osobní zkušenosti a podpoří a ukotví jejich kompetence.
Žadatel:Kolik třešní, tolik višní sociální podnik, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):5 260 546,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Cílem projektu „Kolik třešní, tolik višní – work-life balance s OZP“ je zamezit zvyšujícímu se počtu osob trpících civilizačními onemocněními a nemocemi z povolání a tedy i nárůstu osob se zdravotním postižením ve společnosti. Uvedená onemocnění, jako jsou onemocnění vnitřních orgánů a to zejména nemoci oběhové soustavy, novotvary a nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek a rovněž tak onemocnění pohybového ústrojí, jsou příčinou více než 60 % ze všech úmrtí a vysokého počtu osob se zdravotním postižením.