Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Komunitní centrum Díra

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000177
Zaměření projektu:Současně bude docházet k aktivnímu zapojování osob se zdravotním postižením, ve smyslu veteránů válečných konfliktů, do některých z uvedených aktivit. Rovněž tak budou činnosti předmětného projektu směřovány ke zvyšování občanské odpovědnosti mládeže a k vlastní realizaci pohybových a vlastivědných aktivit, včetně osvěty v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. Zapojenými skupinami obyvatelstva budou především děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci a senioři, včetně osob se zdravotním postižením a osob s duševním onemocněním.
Žadatel:REGI BASE Start o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):1 717 865,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.regibaseops.cz/

Projekt je zaměřen na vznik nového kulturně-komunitního centra na území městské části Praha 1, řešícího potřebu mezigeneračního dialogu mezi osobami, které zažily období druhé světové války, totality, novodobých válečných konfliktů a mládeží vyrůstající v soudobém demokratickém státě.