Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Komunitní centrum Sluneční dům

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000168
Zaměření projektu:Projekt podpoří vznik kulturně komunitního centra a to za účelem předcházení sociálního vyloučení uvedené skupiny obyvatel. Ve svém důsledku tak povede k posilování místní sociální soudržnosti a to prostřednictvím rozličných aktivit. Cílem daného projektu je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich zapojování do života místní komunity.
Žadatel:Sluneční domov, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):4 468 720,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://slunecnidomovkc.mozello.cz/

Činnost „Komunitního centra Sluneční dům“ se zaměří jak na osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných a rovněž tak na osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, včetně obyvatel městské části Praha 14 – Dolní Počernice.