Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Koncept Praha – Osobní asistenční a zdravotnické systémy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000365
Zaměření projektu:Cílem projektu je prostřednictvím 2 dílčích projektů (1) Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků, (2) Osobní asistenční a dohledový systém - prověřit 2 komercializační koncepty zaměřené na asistenční péči využívající moderní technologie (proof-of-concept) vzniklé na FBMI resp. CIIRC ČVUT.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:21 037 319,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.2.2018
Datum ukončení projektu: 31.3.2020

WWW:https://www.cvut.cz

Dílčí projekty se zaměřují na oblast sociálních a zdravotnických služeb a nabízejí efektivní nástroje pro jejich poskytování, a jsou tedy v souladu s preferovanými tématy řešenými na půdě hlavního města.