Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Koncept Praha – Osobní asistenční a zdravotnické systémy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000365
Zaměření projektu:Cílem projektu je prostřednictvím 2 dílčích projektů (1) Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků, (2) Osobní asistenční a dohledový systém - prověřit 2 komercializační koncepty zaměřené na asistenční péči využívající moderní technologie (proof-of-concept) vzniklé na FBMI resp. CIIRC ČVUT.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:21 037 319,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.2.2018
Datum ukončení projektu: 31.3.2020

WWW:https://www.cvut.cz

Dílčí projekty se zaměřují na oblast sociálních a zdravotnických služeb a nabízejí efektivní nástroje pro jejich poskytování, a jsou tedy v souladu s preferovanými tématy řešenými na půdě hlavního města.