Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Kuchařky bez domova

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000173
Zaměření projektu:V nově otevřené kuchyni a bistru budou vařit ženy bez trvalého bydlení z území ho města Prahy. Vegansky zaměřené bistro poskytne levné a kvalitní jídlo, cenově dostupné pro všechny sociální vrstvy. Bude připraveno cateringové menu podle každé z vařících žen – tj. kuchařek. Kuchyně naváže spolupráci s místními farmáři a potraviny dodávajícími obchodníky, s cílem zpracovávat nevyužité potraviny, které by jinak byly určené k vyhození, a to na trvanlivé produkty. Zapojenou cílovou skupinou budou sociálně ohrožené ženy a ženy ohrožené sociálním vyloučením v Praze. Jedná se o ženy, které jsou bez domova nebo žijí v nevyhovujícím bydlení, oběti trestné činnosti, národnostní menšiny, ženy ohrožené domácím násilím a závislostmi.
Žadatel:Jako doma - Homelike
Partner:-
Výše schválené podpory:454 847,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2018

WWW:www.jakodoma.org

Podstatou projektu „Kuchařky bez domova„ je rozvoj předmětného sociálního podniku, který navazuje na stejnojmenný investiční projekt.