Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Kuchařky bez domova

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000173
Zaměření projektu:V nově otevřené kuchyni a bistru budou vařit ženy bez trvalého bydlení z území ho města Prahy. Vegansky zaměřené bistro poskytne levné a kvalitní jídlo, cenově dostupné pro všechny sociální vrstvy. Bude připraveno cateringové menu podle každé z vařících žen – tj. kuchařek. Kuchyně naváže spolupráci s místními farmáři a potraviny dodávajícími obchodníky, s cílem zpracovávat nevyužité potraviny, které by jinak byly určené k vyhození, a to na trvanlivé produkty. Zapojenou cílovou skupinou budou sociálně ohrožené ženy a ženy ohrožené sociálním vyloučením v Praze. Jedná se o ženy, které jsou bez domova nebo žijí v nevyhovujícím bydlení, oběti trestné činnosti, národnostní menšiny, ženy ohrožené domácím násilím a závislostmi.
Žadatel:Jako doma - Homelike
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):454 847,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2018

WWW:www.jakodoma.org

Podstatou projektu „Kuchařky bez domova„ je rozvoj předmětného sociálního podniku, který navazuje na stejnojmenný investiční projekt.