Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Kuchařky bez domova

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000173
Zaměření projektu:V nově otevřené kuchyni a bistru budou vařit ženy bez trvalého bydlení z území ho města Prahy. Vegansky zaměřené bistro poskytne levné a kvalitní jídlo, cenově dostupné pro všechny sociální vrstvy. Bude připraveno cateringové menu podle každé z vařících žen – tj. kuchařek. Kuchyně naváže spolupráci s místními farmáři a potraviny dodávajícími obchodníky, s cílem zpracovávat nevyužité potraviny, které by jinak byly určené k vyhození, a to na trvanlivé produkty. Zapojenou cílovou skupinou budou sociálně ohrožené ženy a ženy ohrožené sociálním vyloučením v Praze. Jedná se o ženy, které jsou bez domova nebo žijí v nevyhovujícím bydlení, oběti trestné činnosti, národnostní menšiny, ženy ohrožené domácím násilím a závislostmi.
Žadatel:Jako doma - Homelike
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):454 847,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2018

WWW:www.jakodoma.org

Podstatou projektu „Kuchařky bez domova„ je rozvoj předmětného sociálního podniku, který navazuje na stejnojmenný investiční projekt.