Tiskové zprávy

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Magistrát podpoří rozvoj inovačního prostředí hlavního města

PRAHA, 17. ledna 2018

  • Další výzva na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Evropským fondem regionálního rozvoje uvolnil 600 milionů korun
  • Žádosti je možné podávat od 19. února 2018

 

Magistrát Prahy podpoří rozvoj inovačních infrastruktur na území hlavního města. Rada hlavního města dnes vyhlásila 39. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu České republiky: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Žádat o dotaci spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje mohou státní i soukromé subjekty včetně neziskových organizací nebo univerzit.

 

„Praha chce i nadále podporovat vznik, rozvoj a konkurenceschopnost subjektů inovačního podnikání, bez ohledu na jejich právní formu. Posílením inovační infrastruktury, jejího rozvoje a následně i provozu, jim k tomu zajistíme potřebné zázemí,“ dodala radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

 

V rámci dotačního programu je alokováno 600 milionů korun. Podávat žádosti je možné od 19. února do 17. října letošního roku, a to na projekty realizované nejpozději do konce roku 2022. Poskytovaná dotace na jeden projekt může dosáhnout až 150 milionů korun.

 

Do inovační infrastruktury jsou zahrnovány především podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. Jejím účelem je podpora a rozvoj inovačních firem, zavádění jejich nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb na trh.

 


Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD) je zastupitelkou a radní hlavního města Prahy. Do funkce byla zvolena 28. 4. 2016. Působí v oblasti školství a evropských fondů. Je členkou výboru pro sociální politiku a předsedkyní komise rady města pro udělování grantů na podporu vzdělávání.

Další informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.


 

Pro více informací, prosíme, kontaktujte:

Patricie Holasová

+420 236 002 550

patricie.holasova@praha.eu

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa