Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Meze svobody

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000073
Zaměření projektu:Projekt Meze svobody je koncipován jako komplexní práce s pedagogy a žáky. V programech se díváme na problémy pochopení demokracie a lidských práv, a to zejména v kontextu náboženství v jeho běžných a extrémních projevech. Pedagogové mají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků možnost pochopit různé náboženské projevy a zjednodušit inkluzi znevýhodněných žáků, žáci sami nacházejí dilemata, kterým je společnost vystavena, mluví s odborníky a hledají v rámci vrstevnického vzdělávání možné přístupy k řešení.
Žadatel:Asi-milovaní
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):4 174 125 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.moznosti-demokracie.cz

– Inkluze a začlenění dětí z různého prostředí a snížení předsudků obecně o náboženství a religionizitě.
– Posílení znalostí a kompetencí učitelů v práci s náboženskými tématy, odborný základ k reakcím na aktuální a společenskou situaci, získání kompetencí k samostatnému vytváření lekcí, kompetencí k vytváření preventivních programů a řešení krizových situací.
– Pochopení principů demokracie a lidských práv žáky a schopnost aplikovat je na reálné situace.
– Vytváření občanských kompetencí žáků.
– Posílení prezentačních dovednosti žáků a podpora vrstevnického vzdělávání.
– Pedagogové i žáci: kritické hodnocení společenských jevů a práce se zdroji a mediálními zprávami.
– Vytvoření podpůrné sítě pedagogů a neziskových organizací.