Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Nesedím, sousedím

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000183
Zaměření projektu:Nabídka aktivit je směřovaná k cílové skupině seniorů, rodinám v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci.
Žadatel:Nesedím, sousedím z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 404 093,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Podstatou projektu „Nesedím, sousedím“ je vytvoření nízkoprahového, multigeneračního komunitního centra v oblasti městské části Praha 6 – Břevnov a Střešovice