Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Nesedím, sousedím

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000183
Zaměření projektu:Nabídka aktivit je směřovaná k cílové skupině seniorů, rodinám v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci.
Žadatel:Nesedím, sousedím z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 404 093,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Podstatou projektu „Nesedím, sousedím“ je vytvoření nízkoprahového, multigeneračního komunitního centra v oblasti městské části Praha 6 – Břevnov a Střešovice