Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Nová šance pro poctivou práci

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000157
Zaměření projektu:Projekt předpokládá realizaci cukrářsko-pekařské provozovny a to v souladu s principy sociálního podnikání, kdy budou vytvořena pracovní místa (celkem 3,3 úvazku z 5,1 = 64,7% úvazků obsazených cílovou skupinou) pro cílovou skupinu nezaměstnaných osob ve věkové kategorii „50+“ na pozicích Mistr ve výrobě (1,0), Odborný pracovník ve výrobě - pekař a cukrář (2,0) a Pomocný pracovník ve výrobě (0,3). Žadatel tak reaguje na potřeby cílové skupiny, kdy poskytne dostatečný prostor dané cílové skupině se adekvátně pracovně realizovat, profesně se rozvíjet a umožní tak zlepšení její pozice na současném trhu práce. Tato skutečnost, společně s dostatečným finančním ohodnocením, upravenými pracovními podmínkami, možností seberealizace a podílení se na směřování sociálního podniku, mohou být pro předmětnou cílovou skupinu velmi motivující v jejím dalším profesním působení.
Žadatel:VEDUKOM, sociální družstvo
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):5 292 422,93 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.vedukom.cz

Projekt „Nová šance pro poctivou práci“ je zaměřen na pomoc a podporu nezaměstnaným osobám ve věkové kategorii „50+“ při jejich návratu na trh práce.