Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

OKO – mobilní komunitní centrum – Žijeme a bavíme se spolu

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000151
Zaměření projektu:Činnost komunitního centra zvyšuje povědomí o problémech života cílové skupiny a co možná nejvíce je tak zapojuje do kulturního a společenského života Hlavního města Prahy. V rámci aktivizačních programů cílové skupiny připravuje a zajišťuje interaktivní destigmatizační program mobilního komunitního centra - jako je trenažér duševních nemocí, workshopy animací, výstavy, odborné přednášky, diskuse, divadlo, koncerty, filmy apod. Práce s danou cílovou skupinou je založena na metodě „learning by doing“, kdy po celou dobu realizace projektu jsou přítomni odborníci na práci s cílovou skupinou, kteří průběžně monitorují situaci účastníků z dané cílové skupiny a to především s ohledem na jejich zdravotní stav i výsledky, vyhodnocují rizika a předchází případným konfliktům. V projektu bude podpořeno 120 osob z řad cílové skupiny - z toho 80 účastníků a 40 uživatelů služby, každý z nich bude v projektu zapojen minimálně po dobu 20 hodin
Žadatel:Art Movement, o.s.
Partner:FOKUS ČR, z.s.
Výše schválené podpory:7 656 243,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.artmovement.cz

Projekt mobilního komunitního centra OKO představuje unikátní interakci cílové skupiny duševně nemocných osob a většinové skupiny obyvatelstva. .