Realizované projekty

Dne 12. 12. 2019 byly zveřejněny nové pomocné soubory pro import soupisky dokladů do žádosti o platbu pomocí xml importu. Dřívější soubory již nebudou platné a import do ŽOP se nepodaří.   ***   Dne 3. 12. 2019 byla vyhlášena výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108
Zaměření projektu:Projekt prověří celkem šest komercializačních konceptů, které byly určeny pečlivým výběrem z celého širokého portfolia výsledků vědy a výzkumu na UK majících aplikační potenciál. Na základě ověření proveditelnosti uskutečněného v prvním roce projektu by nejméně čtyři koncepty měly postoupit do druhé fáze, kterou je příprava komercializace napomáhající přípravě prodeje a uplatnění výsledků vědy a výzkumu.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory:23 604 778,60 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.cuni.cz/

Náplní projektu je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na UK ověřením šesti komercializačních konceptů vygenerovaných různými fakultami a formulovaných jejím Centrem pro přenos poznatků a technologií.