Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000134
Zaměření projektu:Realizace projektu umožní poskytnout kvalitní bydlení pro osoby, které jsou v bytové nouzi nebo vynakládají na bydlení více než 40% svých disponibilních příjmů a současně splňují některou z definic vymezených cílových skupin. Vytvoření nových sociálních bytů pomůže zlepšit jejich nepříznivou situaci a zapojit osoby v nepříznivé zdravotní, sociální, rodinné pozici do běžného života obyvatel městské části. Pro osoby z cílových skupin bude v případě potřeby k dispozici sociální služba, která jim pomůže překlenout složité životní situace, spojené s udržením si bydlení, ale i s dalšími životními obtížemi. Tzn., že budou mít k dispozici poradenskou a podpůrnou činnost a specifické sociální služby.
Žadatel:Městská část Praha - Petrovice
Partner:-
Výše schválené podpory:2 878 706 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 18. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 11. 10. 2016

WWW:http://www.prahapetrovice.cz/

Projekt řeší rekonstrukci 4 bytů (adresa Morseova č. p. 252, 253 Praha-Petrovice) na sociální byty (dostupné byty) pro osoby v bytové nouzi z cílových skupin dle podmínek 17. výzvy OP PPR. Ostatní byty v domě nejsou určeny na sociální bydlení, tak vzniká možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Byty projdou kompletní rekonstrukcí a budou i vybaveny, aby vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení.