Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000117
Zaměření projektu:Smyslem projektu je poskytovat předpovědi zákazníkům, mezi které budou patřit především organizace odpovědné za provoz na silnicích v Praze: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro dálniční úseky na území Prahy a v bezprostředním okolí), ale i veřejnost. Projekt se skládá ze systému ICEWARN a vizualizačního software ICEVIEW.
Žadatel:Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 165 044,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.ufa.cas.cz/

Cílem projektu je připravit nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky, který bude operativně počítat a aktualizovat předpovědi.