Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000375
Zaměření projektu:Tento projekt se zaměřuje na přenos poznatků z aktuálních výzkumů ve vzdělávání žáků a dospělých. Do praxe budou převedeny modely vzdělávání, které se radikálně posouvají od tradičního přístupu, který byl zaměřen na vyučujícího a množství předaných informací k přístupu orientovanému na studenta a jeho schopnosti aplikovat probíranou problematiku. Tematicky se soustředíme na problematiku JAK připravit budoucí generaci žáků na potřeby průmyslu 4.0 a potřeby digitální ekonomiky.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:8 551 080,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.10.2017
Datum ukončení projektu: 30.9.2019

WWW:https://www.cvut.cz

Cílem projektu je adekvátně reagovat na vzrůstající potřebu kvalitního vzdělávání a přípravy žáků u technických oborů, které se velmi dynamicky vyvíjejí. Aktivity projektu se zaměřují na přenos poznatků z aktuálních výzkumů ve vzdělávání dospělých a žáků. Do praxe budu převedeny námi navržené modely vzdělávání, které se radikálně posouvají od tradičního přístupu, který́ byl zaměřen na vyučujícího a obsah vzdělávání (množství předaných informací) k přístupu orientovanému na žáka/studenta (co samostatně zvládá po ukončení výuky).