Pro příjemce

*** 37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč ***   ***   Příjem žádostí o podporu v 32. výzvě byl ukončen, bližší informace ZDE.   ***      ***   Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informací ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, ve kterém jsou shrnuty nejdůležitější události a kroky týkající se implementace Operačního programu OP PPR za daný rok. Je v něm popsán stav realizace operačního programu a pokrok v jeho implementaci stejně jako implementaci finančních nástrojů. Prostor je věnován také popisu případných problémů a přijatých nápravných opatření a představení velkých projektů a společných akčních plánů.

Vyrocni_zprava_OPPPR_2015