Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114
Zaměření projektu:Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí realizovaného společností ILA a návazně jejích partnerů (akademických, komerčních, ziskových i neziskových). Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky ILA v oblasti využití konceptu OI, které budou potom využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí, což bude mít v konečném součtu pozitivní dopad na zvýšení úspěšnosti procesu přenosu znalostí a technologií v Praze i celé ČR obecně. Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou vybraných komercializačních konceptů a přípravou vybranéhokomercializačního konceptu ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní základ pro jejich další rozvíjení v navazujících komercializačních aktivitách financovaných z jiných finančních zdrojů
Žadatel:ILA, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:9 950 456,11 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.ila.cz/

Náplní projektu inovační agentury ILA je prověření  3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“.