Realizované projekty

Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 14. 10. 2018)     ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

COMEBACK – Charitatitvní obchod

Projekt „COMEBACK – Charitativní obchod“ se zabývá založením nového sociálního podniku a jeho následným pilotním provozem. ...
Více


Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra Farní charita Praha 1 – Nové Město

Projekt s názvem „Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra Farní charita Praha 1 – Nové Město“ umožňuje vznik a rozvoj daného kulturně komunitního centra v rámci Prahy 1. ...
Více


Rozvoj sociálního podniku SONETA s.r.o.

Projekt „Rozvoj sociální podniku Soneta s.r.o.“ přináší 6 nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním na trhu práce, zejména pak z řad osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním z důvodu etnické příslušnosti. ...
Více


Kavárna „Přístav“ – pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním

Projekt „Kavárna „Přístav“ – pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním“ vybuduje na území městské části Prahy 2 sociálního podnik – tzv. tréninkovou „Kavárnu Přístav“, jejímž posláním bude pomoci lidem s duševním onemocněním při návratu a začlenění na trh práce a do společnosti. ...
Více


Kulturně komunitní centrum ART na Letné

Denní provoz kulturně komunitního centra ART (neboli Akademie Radostné Tvorby) je založený na výtvarné práci s osobami sociálně vyloučenými (tj. s osobami s mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním a se seniory) s provázáním vzájemné komunikace mezi jednotlivými skupinami i místní komunitou. ...
Více


Komunitní centrum InBáze 2020

Projekt s názvem „Komunitní centrum InBáze 2020“ rozšiřuje nabídku kvalitních komunitních programů a služeb pro migranty a veřejnost v Praze. ...
Více


Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít

Projekt s názvem „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít“ je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů a posilování jejich vztahu s generací dětí a mladistvých. ...
Více


SP Černý Most – kapacitní rozšíření

Projekt s názvem „SP Černý Most – kapacitní rozšíření“ je zaměřen na kapacitní rozšíření stávajícího sociálního podniku SP Černý Most, s.r.o. ...
Více


Sociální podnik – úklidová firma

Projekt s názvem „Sociální podnik – úklidová firma“ je zaměřen na služby Facility managementu, spojené s péčí o rozličné typy nemovitostí. ...
Více


Mezigenerační soužití – Přední Kopanina

Projekt s názvem „Mezigenerační soužití – Přední Kopanina“ vytváří a provozuje zázemí pro komunitní a mezigenerační sdílení a prožívání společných zájmů a potřeb a vzájemnou výpomoc občanů MČ Praha – Přední Kopanina a jejího přilehlého okolí (tj. Nebušic) s důrazem na zájmy cílových skupin, kterými jsou senioři a rodiny s dětmi ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu

V rámci projektu „Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu“ je počítáno s realizací aktivit, které jsou zaměřeny na osoby opouštějící výkon trestu. ...
Více


PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY

Posláním projektu „PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY“ je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze – Zbraslavi a okolí. ...
Více


Rodina pro rodiny

Projekt s názvem „Rodina pro rodiny“ vytváří podmínky pro vzájemnou pomoc mezi rodinami s dětmi z různých kulturních prostředí, a to pomocí komunitního mentoringu a projektů, volnočasových a vzdělávacích aktivit. ...
Více


Komunitní život v Ďáblicích

Projekt s názvem „Komunitní život v Ďáblicích“ zapojuje do života místní většinové komunity co možná nejširší počet zástupců oslovených cílových skupin a vytváří tak z městské části Praha 8 – Ďáblice komunitu obyvatel, kteří mají společný prostor ke komunikaci, vzájemnému seberozvoji, vzdělávání a efektivnímu trávení volného času. ...
Více


Sociální podnikání v NEZISKOVÉ POMOCI o.p.s.

Cílem projektu  je vytvoření konkrétních předpokladů k efektivnímu řešení pracovního a společenského uplatnění cílové skupiny 12 zdravotně postižených osob, v provozu nově založeného sociálního podniku, a zamezit tak případnému sociálnímu vyloučení těchto občanů. ...
Více


Divadlo utlačovaných

Projekt reaguje na skupiny ohrožené sociálním vyloučením a zrcadlí, jak jsou daná témata, s tímto související, vnímána ve většinové společnosti. ...
Více


Zaostřeno na práci

Projekt „Zaostřeno na práci“ rozšířením kapacity služeb sociálního podnikání ve Fokusu Praha ve firmě „Prádelna u Mandelíků“ a rozvojem nového podnikatelského záměru „Přehled galerií“ pomáhá vytvořit minimálně 9 nových pracovních pozic vhodných pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. ...
Více


Rozvoj pro každé dítě

V rámci realizace projektu s názvem „PUPA – Rozvoj pro každé dítě“ je realizován vznik a rozvoj kulturně komunitního centra v městské části Praha 8, které slouží výhradně dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci z této městské lokality a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci s bydlištěm v Praze. ...
Více


Komunitní centrum Praha 14

Projekt s názvem „Komunitní centrum Praha 14“ je cílen na vybudování a především provoz komunitního centra, které je primárně určeno pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. ...
Více


Komunitní centrum „Dát šanci každému“

V rámci projektu s názvem „Komunitní centrum „Dát šanci každému“ vzniká malé komunitní centrum, které úzce spolupracuje se ZŠ Grafická, umístěnou v problematické lokalitě západní části městské čtvrti Praha 5 – Smíchov. . ...
Více