Aktuality

   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 revokaci výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato revize nabývá účinnosti od 7. 3. 2018.

V rámci této výzvy dochází k navýšení alokace ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu byl již ve výzvě č. 34 ukončen. Důvodem pro navýšení alokace je výrazný převis požadovaných prostředků nad celkovou alokací výzvy. Možnost navýšení alokace výzvy bylo již uvedeno přímo v textu výzvy, část 3.1 Alokace výzvy.

Aktuální znění výzvy naleznete ZDE

Aktuality


4.5.2018

Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.3


Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE