Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa, z.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000156
Zaměření projektu:Aktivity projektu budou zaměřeny na osoby v seniorském věku, osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných a rovněž tak osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Projekt zahrnuje 4 hlavní aktivity, do kterých budou uvedené cílové skupiny zapojeny od samého počátku dané realizace. Konkrétně se bude jednat o rozšíření Časopisu RoSení na formu komunitního časopisu, založení Klubu RoSa, pořádání Blešího trhu, kde se budou moci zájemci sami zbavit drobnosti, které jsou pro ně nedůležité, dále pak založení seniorské divadelní skupiny Centra RoSa a pořádání seniorského divadelního festivalu, který se uskuteční cca 2x v průběhu daného projektu. Projekt je dále zacílen na uspokojení hlavně společenských potřeb seniorů. Zájem cílových skupin je již nyní viditelný, neboť se daní zástupci s nadšením účastní různých aktivit, které jsou v oblasti již pořádány. Spektrum těchto aktivit však není dostačující a neodpovídá zcela potřebám cílových skupin. Díky projektu dojde ke zlepšení postavení těchto osob v lokalitě, projekt otevře dveře mezi cílovými skupinami a většinovou společností.
Žadatel:Centrum RoSa z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 513 431,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.centrumrosa.cz

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa, z.s., které působí v lokalitách území Prahy 8 a to konkrétně v Kobylisích a na Ládví.