Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa, z.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000156
Zaměření projektu:Aktivity projektu budou zaměřeny na osoby v seniorském věku, osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných a rovněž tak osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Projekt zahrnuje 4 hlavní aktivity, do kterých budou uvedené cílové skupiny zapojeny od samého počátku dané realizace. Konkrétně se bude jednat o rozšíření Časopisu RoSení na formu komunitního časopisu, založení Klubu RoSa, pořádání Blešího trhu, kde se budou moci zájemci sami zbavit drobnosti, které jsou pro ně nedůležité, dále pak založení seniorské divadelní skupiny Centra RoSa a pořádání seniorského divadelního festivalu, který se uskuteční cca 2x v průběhu daného projektu. Projekt je dále zacílen na uspokojení hlavně společenských potřeb seniorů. Zájem cílových skupin je již nyní viditelný, neboť se daní zástupci s nadšením účastní různých aktivit, které jsou v oblasti již pořádány. Spektrum těchto aktivit však není dostačující a neodpovídá zcela potřebám cílových skupin. Díky projektu dojde ke zlepšení postavení těchto osob v lokalitě, projekt otevře dveře mezi cílovými skupinami a většinovou společností.
Žadatel:Centrum RoSa z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):2 513 431,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.centrumrosa.cz

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa, z.s., které působí v lokalitách území Prahy 8 a to konkrétně v Kobylisích a na Ládví.