Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Rozšíření kapacity MŠ v Kolodějích

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000269
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvýšení kapacit mateřské školy v MČ Praha-Koloděje a to z důvodu současné nedostačující kapacity, kdy je každoročně odmítán vysoký počet dětí v řádu desítek. MŠ se dělí na dvě oddělení, která jsou v samostatných třídách. Prostorové důvody neumožňují navýšit počet dětí ve třídě (MŠ je na povoleném stropu kapacity). V rámci projektu proto dojde k vestavbě nové třídy a polyfunkčního sálu do podkroví stávající budovy MŠ. Provozní doba MŠ je 6:45 až 17:00 hodin.
Žadatel:Městská část Praha-Koloděje
Partner:-
Výše schválené podpory:6 060 285,38 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2017

WWW:http://www.praha-kolodeje.cz/

Cílem projektu je navýšení kapacity mateřské školy o 20 míst a vybudování s tím souvisejícího zázemí.