Realizované projekty

Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE   ***   Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE   ***   Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“.   ***   

Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000885
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vybudování stabilního zázemí ambulantní služby NZDM, které díky lepší poloze a ještě nižšímu prahu přístupnosti pojme až 200 unikátních klientů ročně (děti a mládež mezi 10 a 18 lety), v širším časovém rozsahu (včetně možností prodloužení provozní doby, akce o víkendech a svátcích) a v lepších i dopravně dostupnějších prostorách (Koněvova 605/2 leží v blízkosti autobusové zastávky, naproti výstupu karlínského tunelu, v blízkosti populární stezky pro cyklisty a pěší). Tento prostor je v dobrém technickém stavu, proto postačí dílčí udržovací práce. Úkolem je inovovat atraktivní technický prostředek - streetbus Uličník, který jen v roce 2017 obsloužil, většinou opakovaně, 160 dětí a mladých lidí z pražských Vinohrad a Žižkova a stal se oblíbenou součástí smysluplného vyplnění volného času uživatelů, kteří do něj ke kontaktním pracovníkům přicházejí sdílet své situace, řešit komplikace i radosti dospívání, starosti v rodině, studijní a profesní kariéru, šikanu, drogy, úskalí kyberprostoru a další jevy, se kterými se mohou ve svém věku dnes snadno setkat. Cílem je v tomto případě odstavení dosluhující Karosy 736 a výměna za nízkoemisní modernější autobus s normou Euro 3 nebo 4, s obdobným vybavením, navýšenou okamžitou kapacitou klientů, s vyšší spolehlivostí a nižší spotřebou.
Žadatel:R - Mosty, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:27 059 506,63 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

WWW:www.r-mosty.cz

Cílem projektu je stabilizovat jedno z nejstarších pražských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, jehož počátky sahají do roku 1992. Projekt pojímá obě formy služby, tedy terénní i ambulantní. Terénní formou je streetwork ve speciálně upraveném autobusu Uličník (oceněn magistrátem v roce 2017 1. místem v soutěži prevence kriminality v Praze), v ambulantní formě jde o získání vlastních prostor, více vyhovujících charakteru služby. Obě formy budou vybaveny odpovídajícím zařízením a zázemím.