Aktuality

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Seminář: Metodika kalkulace vyrovnávací platby SGEI – termín 16. 2. 2018

Výzva: Výzva č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Výzva č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Informace:Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem vyrovnávací platby. Formulář ke stažení ZDE. Termín konání: 16. února 2018, od 9:30 do 13:00
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:16.2.2018 9:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
OPPPR_SGEI.pdf
Podporované aktivity:

Dle výzvy č. 27 a 35.

Cílové skupiny:

Dle výzvy č. 27 a 35.

Typy příjemců:

Dle výzvy č. 27 a 35.

Kapacita:30
Obsazeno:16

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Bohdan Kadlec
  Metodik řízení operačního programu
  bohdan.kadlec@praha.eu
  Více ...

  Dagmar Zdeňková
  Finanční manažerka
  dagmar.zdenkova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář