Semináře

*** 37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč ***   ***   Příjem žádostí o podporu v 32. výzvě byl ukončen, bližší informace ZDE.   ***      ***   Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informací ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   

Seminář pro příjemce – výzva č. 24 (PO1) – termín 20. 3. 2018

Výzva: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Informace:  Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 24. výzvě, ve specifickém cíli 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou. Program:  pravidla OP PPR pro projekty v realizaci: finanční řízení projektů, indikátory, příjmy, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu. Seminář se bude konat od 9:00 do 12:30.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:20.3.2018 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:
Cílové skupiny:
Typy příjemců:
Kapacita:50
Obsazeno:8

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Michaela Kloudová
  Finanční manažerka
  michaela.kloudova@praha.eu
  Více ...

  Monika Vozková
  Finanční manažerka
  monika.vozkova@praha.eu
  Více ...

  Josef Kacerovský
  Finanční manažer
  josef.kacerovsky@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář