Semináře

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Seminář pro příjemce – výzva č. 24 (PO1) – termín 20. 3. 2018

Výzva: Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Informace:  Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 24. výzvě, ve specifickém cíli 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou. Program:  pravidla OP PPR pro projekty v realizaci: finanční řízení projektů, indikátory, příjmy, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu, změny v projektech. Seminář se bude konat od 9:00 do 12:30.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:20.3.2018 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:
Cílové skupiny:
Typy příjemců:
Kapacita:50
Obsazeno:28

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Michaela Kloudová
  Finanční manažerka
  michaela.kloudova@praha.eu
  Více ...

  Monika Šulcová
  Finanční manažerka
  monika.vozkova@praha.eu
  Více ...

  Josef Kacerovský
  Finanční manažer
  josef.kacerovsky@praha.eu
  Více ...

  Veronika Konečná
  Finanční manažer
  veronika.konecna@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář