Semináře

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Seminář pro příjemce – výzva č. 32

Výzva: Výzva č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
Informace:Seminář je určen pro příjemce OP PPR ve 32. výzvě, ve specifickém cíli 1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou. Účast se omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu, změnová řízení, veřejná podpora, zadávací řízení. Seminář se bude konat od 9:00 do 12:30.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:20.2.2019 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

aktivity proof-of-concept dle 32. výzvy

Cílové skupiny:
Typy příjemců:

organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kapacita:50
Obsazeno:27

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Michaela Kloudová
  Administrátorka monitorovacího systému
  michaela.kloudova@praha.eu; iskp@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Monika Šulcová
  Finanční manažerka
  monika.sulcova@praha.eu
  Více ...

  Josef Kacerovský
  Finanční manažer
  josef.kacerovsky@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář