Aktuality

Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***      ***   Posunutí vyhlášení výzvy č. 49 (PO4). Více informací ZDE   ***   Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 11. 11. 2018)     ***   

Seminář pro žadatele k 36 a 37. výzvě III.

Vzhledem k velkému zájmu jsme připravily třetí seminář k výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, jsme připravily třetí seminář pro žadatele.

Seminář se bude konat 4. prosince 2017 od 13:00 do 17:00, ve Velké zasedací síni v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.

Aktuality


9.11.2018

Schválení harmonogramu výzev pro rok 2018


Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.