Semináře

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 26

Výzva: Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 26, ve specifickém cíli 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.       Program semináře
8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05 Zaměření výzvy č. 26
9:25 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
9:45 Pravidla pro realizaci projektů
10:05 Finanční řízení projektů
10:20 Otázky a odpovědi
11:00 Ukončení semináře
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:18.1.2017 8:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-26.-výzvy.pdf
02_Příprava-žádosti-a-výběrový-proces.pdf
03_Pravidla-pro-realizaci-projektů.pdf
04_Finanční-řízení-projektů.pdf
Podporované aktivity:

Cílem výzvy je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových viz výzva č. 26.

Cílové skupiny:

Provozovatelé vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů bez ohledu na právní formu
Podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Podnikatelské subjekty
Nestátní neziskové organizace
Profesní a zájmová sdružení

Kapacita:50
Obsazeno:28

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Vít Čaban
  Programový manažer
  vit.caban@praha.eu
  Více ...

  Ludmila Budilová
  Projektový manažer
  ludmila.budilova@praha.eu
  Více ...

  Michala Kudrličková
  Projektový manažer
  michala.kudrlickova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář