Semináře

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 26

Výzva: VÝZVA č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotace ve výzvě č. 26, ve specifickém cíli 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.       Program semináře
8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05 Zaměření výzvy č. 26
9:25 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
9:45 Pravidla pro realizaci projektů
10:05 Finanční řízení projektů
10:20 Otázky a odpovědi
11:00 Ukončení semináře
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:18.1.2017 8:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-26.-výzvy.pdf
02_Příprava-žádosti-a-výběrový-proces.pdf
03_Pravidla-pro-realizaci-projektů.pdf
04_Finanční-řízení-projektů.pdf
Podporované aktivity:

Cílem výzvy je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových viz výzva č. 26.

Cílové skupiny:

Provozovatelé vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů bez ohledu na právní formu
Podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Podnikatelské subjekty
Nestátní neziskové organizace
Profesní a zájmová sdružení

Kapacita:50
Obsazeno:28

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Vít Čaban
  Programový manažer
  vit.caban@praha.eu
  Více ...

  Ludmila Budilová
  Projektová manažerka
  ludmila.budilova@praha.eu
  Více ...

  Michala Kudrličková
  Projektová manažerka
  michala.kudrlickova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář