Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Sociální podnikání Atomic Network

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000158
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na celou cílovou skupinu bez rozdílu důvodu jejich vyloučení. Účast v projektu bude umožněna komukoliv, kdo bude schopný a bude mít zájem vzděláváním a podporovaným zaměstnáním projít. Projekt je proto absolutně nediskriminační a podporuje rovné příležitosti. Stanovený cíl bude naplněn pomocí prohlubování a rozšiřování kvalifikace uvedené cílové skupiny. Nabyté zkušenosti budou následně využity v rámci podporovaného zaměstnání a dále umožní těmto osobám návrat na trh práce a v konečném důsledku získání a udržení jejich pracovního uplatnění.
Žadatel:Atomic Network s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):4 931 400,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Hlavním cílem projektu „Sociální podnikání Atomic Network „ je podpora vstupu osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených na trh práce.