Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rekonstrukci fary, která je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Gotharda. Fara je momentálně využívána jako farní centrum a jsou zde v omezené míře realizovány aktivity pro různé skupiny osob. Realizací projektu bude vybudováno komunitní centrum, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin.
Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč
Partner:-
Výše schválené podpory:6 500 245,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:https://katalog.apha.cz/web/farnosti/1029

Cílem projektu je rekonstrukce budovy fary, která bude sloužit jako komunitní centrum pro setkávání osob z cílových skupin a farníků.