Realizované projekty

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 11. 7. 2018   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   

Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rekonstrukci fary, která je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Gotharda. Fara je momentálně využívána jako farní centrum a jsou zde v omezené míře realizovány aktivity pro různé skupiny osob. Realizací projektu bude vybudováno komunitní centrum, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin.
Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč
Partner:-
Výše schválené podpory:6 500 245,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:https://katalog.apha.cz/web/farnosti/1029

Cílem projektu je rekonstrukce budovy fary, která bude sloužit jako komunitní centrum pro setkávání osob z cílových skupin a farníků.