Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rekonstrukci fary, která je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Gotharda. Fara je momentálně využívána jako farní centrum a jsou zde v omezené míře realizovány aktivity pro různé skupiny osob. Realizací projektu bude vybudováno komunitní centrum, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin.
Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč
Partner:-
Výše schválené podpory:6 500 245,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:https://katalog.apha.cz/web/farnosti/1029

Cílem projektu je rekonstrukce budovy fary, která bude sloužit jako komunitní centrum pro setkávání osob z cílových skupin a farníků.