Realizované projekty

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   

Technologický transfer pro chytrou Prahu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Zaměření projektu:Cílem projektu je podpora implementace rozvoje chytrého města formou přípravy transferu technologií a znalostí z ČVUT do oblastí a témat řešených samosprávou hlavního města Prahy a v ní zajišťovaných provozech a službách. Transfer proběhne v oblasti energetiky, inteligentních budov a mobiliáře a stavebních prvků.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:26 242 798,44 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 31.12.2019

WWW:https://www.cvut.cz

Projekt Technologický transfer pro chytrou Prahu (SPraTech) sdružuje celkem 7 dílčích konceptů, které se se zaměřují na oblasti energetiky, senzorických platforem pro monitoring fyzikálních veličin (vnitřní prostředí, odečet vody, vibrace v budovách), inteligentní mobiliář a speciální stavební prvky.