Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Učitel v diverzifikované třídě

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na systematickou podporu pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a práce s žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě. Nabízí ucelený systém profesního rozvoje v oblasti metodách multikulturní výchovy, rozvoje sociálních a občanských kompetencí nezbytných pro život v multikulturní společnosti prostřednictvím průřezových témat a rozvoje osobnostních kompetencí pedagogů. Projekt je rozčleněn na monitorovací období.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory:7 993 905,74 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.cuni.cz/

Cílem projektu je rozvinout prostřednictvím systematické vzdělávací podpory profesní kompetence pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání, práce s dětmi a žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.