Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000363
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je vývoj klíčových technických prvků, které umožní realizovat transport směsného komunálního odpadu (SKO) především pomocí kolejové dopravy (tramvaje, vlaky), tak, aby zatížení silniční infrastruktury bylo minimalizováno.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:8 688 200,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 31.12.2019

WWW:https://www.cvut.cz

Projekt řeší urgentní situaci, která vzniká v návaznosti na strategii oběhového hospodářství (Circular Economy) nově připravenou Evropskou komisí a na nový Zákon o odpadech. Ten mimo jiné počítá s progresivním růstem poplatků za skládkování a od roku 2024 s jeho úplným zákazem, což staví stávající systém nakládání s odpady před zcela nové výzvy.

Celý projekt se skládá z dílčích projektů, které představují klíčové prvky uceleného systému. Ten má umožnit dvě hlavní funkcionality:

Velkoobjemový transport SKO s minimálním zatížením silniční infrastruktury (především prostřednictvím kolejové dopravy)

Dočasné uchování SKO