Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Výroba zeleninových chipsů v sociálním podniku

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000563
Zaměření projektu:Vybudování provozovny na sušení zeleniny a výrobu zeleninových chipsů. Realizace projektu vhodným způsobem rozvine dosavadní aktivity žadatele a umožní vznik sociálního podniku s cílem poskytnou pracovní místa, uplatnění a rozvoj sociálně ohroženým a vyloučeným osobám.
Žadatel:Gastro Corpus s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 999 976,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2018

WWW:http://www.firmo.cz/cs/spolecnost/24813176/aly-s-food-sro

Projektem vznikne kompletně vybavená nová provozovna s linkou na sušení zeleniny a výrobu ochucených zeleninových chipsů fungující jako sociální podnik.