Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Výroba zeleninových chipsů v sociálním podniku

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000563
Zaměření projektu:Vybudování provozovny na sušení zeleniny a výrobu zeleninových chipsů. Realizace projektu vhodným způsobem rozvine dosavadní aktivity žadatele a umožní vznik sociálního podniku s cílem poskytnou pracovní místa, uplatnění a rozvoj sociálně ohroženým a vyloučeným osobám.
Žadatel:Gastro Corpus s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 999 976,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2018

WWW:http://www.firmo.cz/cs/spolecnost/24813176/aly-s-food-sro

Projektem vznikne kompletně vybavená nová provozovna s linkou na sušení zeleniny a výrobu ochucených zeleninových chipsů fungující jako sociální podnik.