Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na přenos výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky se zaměřením na ochranu životního prostředí, případně přírody, zpracování bioodpadu, zemědělství a na vodohospodářské činnosti.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:18 532 850,55 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.11.2017
Datum ukončení projektu: 30.4.2020

WWW:https://www.czu.cz

Projekt Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi sdružuje celkem 3 koncepty:

  1. Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu KompoChar“,
  2. Vývoj BlueTooth 4.1 Low Energy Spot Tracker – LEST,
  3. Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT.