Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na přenos výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky se zaměřením na ochranu životního prostředí, případně přírody, zpracování bioodpadu, zemědělství a na vodohospodářské činnosti.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:18 532 850,55 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.11.2017
Datum ukončení projektu: 30.4.2020

WWW:https://www.czu.cz

Projekt Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi sdružuje celkem 3 koncepty:

  1. Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu KompoChar“,
  2. Vývoj BlueTooth 4.1 Low Energy Spot Tracker – LEST,
  3. Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT.