Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na přenos výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky se zaměřením na ochranu životního prostředí, případně přírody, zpracování bioodpadu, zemědělství a na vodohospodářské činnosti.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):18 532 850,55 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.11.2017
Datum ukončení projektu: 30.4.2020

WWW:https://www.czu.cz

Projekt Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi sdružuje celkem 3 koncepty:

  1. Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu KompoChar“,
  2. Vývoj BlueTooth 4.1 Low Energy Spot Tracker – LEST,
  3. Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT.