Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Vznik kulturně komunitního centra K Dolům (KKC)

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000185
Zaměření projektu:Projekt řeší problematiku chybějícího prostoru na území městské části Praha 12, ve kterém by bylo možné realizovat sociální a kulturní aktivity pro cílové skupiny projektu. Sociálně kulturní aktivity nyní probíhají na různých místech v různých objektech, dle sídla jednotlivého poskytovatele sociálních služeb a služeb příbuzných. Na území městské části Praha 12 neexistuje žádné jednotné místo, kde by klient získal komplexní informace o poskytování těchto služeb a potřebné poradenství. Zároveň městská část Praha 12 nedisponuje žádnými bezbariérovými prostory obdobného typu, které by mohly využívat osoby zdravotně znevýhodněné. Je tedy velmi těžké pořádat aktivity pro vozíčkáře nebo pořádat jakoukoli jinou aktivitu, které se mohou účastnit osoby zdravotně znevýhodněné, jelikož zde neexistuje prostor, který by tyto osoby mohly bez obtíží navštívit.
Žadatel:Městská část Praha 12
Partner:-
Výše schválené podpory:8 000 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2018

WWW:https://www.praha12.cz/

Projekt řeší vznik kulturně komunitního centra K Dolům. Jedná se o rekonstrukci nevyužívaného objektu bývalé školní družiny, jež následně bude plnit funkci kulturně komunitního centra, které v současné době na území městské části Praha 12 chybí.