Semináře

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Workshop pro žadatele ve výzvě č. 41, aktivita 3 – Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu

Výzva: Výzva č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
Informace:

Workshop bude veden formou diskuse nad jednotlivými projektovými záměry připravovanými účastníky workshopu v aktivitě 3 výzvy č. 41 (Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu).

Workshop se bude konat 22. 11. 2017 od 9:30 do 11:30, v Nové radnici (Malý salonek, 1. patro, č. dveří 135), Mariánské náměstí 2, Praha 1 - Staré Město.

Program:

 

- zahájení

- stručné představení účastníků workshopu a jejich projektových záměrů

- diskuse o věcném zaměření připravovaných projektových záměrů, jejich souladu s cílem a vymezením podporované aktivity č. 3 ve výzvě

- dotazy účastníků

   
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:22.11.2017 9:30
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Malý salonek – místnost č. 135

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:

Aktivita: Příprava specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu

Cílové skupiny:

- Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání - jedná se např. o lektory volnočasových aktivit, lektory programů celoživotního vzdělávání, akademické pracovníky;

Typy příjemců:

- Nestátní neziskové organizace
- Vysoké školy
- Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
- Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Kapacita:20
Obsazeno:13

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Lenka Pachlová
  Programový manažer
  lenka.pachlova@praha.eu
  Více ...

  Nina Bořkovcová
  Projektový manažer
  nina.borkovcova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektový manažer
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Veronika Fialová
  Projektový manažer
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektový manažer
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Projektový manažer
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář