Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000169
Zaměření projektu:Zařízení nabídne komunitní aktivity zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, včetně duševně nemocných osob, a rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména aktivizační kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 24 měsíců. Předpokládá se, že podpořeno bude minimálně 350 osob. Příjemce bude při realizaci projektu spolupracovat s Městskou částí Praha 5.
Žadatel:In nostrum posterus, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 765 406,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.komunitni-centrum.cz

Předmětem projektu „Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma“ je vybudování a provoz komunitního centra v Praze.