Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000169
Zaměření projektu:Zařízení nabídne komunitní aktivity zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, včetně duševně nemocných osob, a rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména aktivizační kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 24 měsíců. Předpokládá se, že podpořeno bude minimálně 350 osob. Příjemce bude při realizaci projektu spolupracovat s Městskou částí Praha 5.
Žadatel:In nostrum posterus, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):5 765 406,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.komunitni-centrum.cz

Předmětem projektu „Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma“ je vybudování a provoz komunitního centra v Praze.