Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Zaměstnání jako účinná podpora sociálně vyloučených osob

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000147
Zaměření projektu:Projekt nabízí zaměstnání lidem, kteří se ocitli v situaci, která jim doposud nalezení vhodného zaměstnání ztěžovala a přináší jim pracovní uplatnění ve smyslu pozice „společník/společnice“ pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.
Žadatel:Celesta Praha, z.ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 875 309,63 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.celestapraha.cz/

Projekt nabízí na území hlavního města Prahy kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku „Celesta Praha z.ú.“ a to především prostřednictvím navýšení pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (po dobu minimálně 6 měsíců) a nezaměstnané osoby starší 50 let.